8:00 - 19:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

09156948002

تماس برای مشاوره رایگان

اینستاگرام

فیسبوک

جستجو
فهرست

سایر مقررات

بهترین وکیل مشهد > سایر مقررات (صفحه 4)

مجازات هایی در باب ازدواج !

مجازات هایی در باب ازدواج !

مجازات ازدواج غیرقانونی

مجازات ازدواج غیرقانونی

مجازات ازدواج

مجازات ازدواج

 

لایحه پر سروصدای حمایت از خانواده شامل بخش های متفاوتی میشود و ابعاد گوناگونی دارد. از جمله:

  • فسخ طلاق
  • ازدواج موقت
  • حضانت

 

در ادامه ی این مبحث لایحه جدید حمایت از خانواده و مواد اضافه شده ان را در ارتباط با مجازات های ازدواج را برای شما بازگو میکنیم. البته این مواد زمانی قابل اجراست که شرط های ذکر شده در آن وقوع یافته باشند.

این را نیز بدانید که (مقررات کیفری) عنوانی قانونی است که برای ماده های ذیل در نظر گرفته اند.ولی از لحاظ جرم شناسی کلیه این پاسخ ها در شاخه کیفری دسته بندی نمیشوند.

اگرچه در قانون برای آسان شدن ازدواج موقت قانون گذار برای ثبت رسمی ازدواج موقت الزامی در نظر نگرفته است، اما ثبت آن فوایدی را به دنبال دارد.اگر بدون هیچ هزینه ای و ساده و راحت ثبت شود،حق و حقوق دو طرف از جمله حق مهریه زوجه رعیت خواهد شد.

مشاوره حقوقی رایگانمشاوره رایگان با وکیل : 09156948002