8:00 - 19:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

09156948002

تماس برای مشاوره رایگان

اینستاگرام

فیسبوک

جستجو
فهرست

نفی نسب به چه معناست

بهترین وکیل مشهد > سایر مقررات  > نفی نسب به چه معناست

نفی نسب به چه معناست

Negation nasab 1

نفی نسب به چه معناست

Negation nasab

نفی نسب به چه معناست

مطلب مرتبط : اثبات نسب در قانون

نفی ولد یا نفی نسب :

نفی ولد به این معناست که پدر در دادگاه ثابت نماید که کودک متولد شده از نطفه او نمی باشد.

دردعاوی که مربوط به نفی ولد می باشد فقط مرد است که می تواند این انتساب را منکر گردد.

که برای مثال با استناد به تجزیه خون و شهادت چند نفر ثابت نماید که

همسرش با افراد دیگیری ارتباط نامشروع داشته است و کودکی که در زمان زوجیتش با همسر

به دنیا امده است از نطفه او نمی باشد.

پس پدر بودن چنین فرزندی در برابر کسانی که نفع در این باره دارند قابل استناد می باشد

و بردار او نمی تواند نسبت زنا به همسر برادر دهد.

اگر شوهر صریح و قاطع اقرا به پدر بودن خود کرده باشد دعوی نفی ولد از او قابل شنیدن نخواهد بود.

در مواردی که شوهر دعوی نفی نسب یا ولد را طرح کرده باشد و بعد از آن فوت کرده باشد

(یعنی قبل از اثبات ولد فوت نماید) می توان وارثان او را جانشین متوفی قرار داد

و اجازه اینکه ادعای مورث را که مبنی بر تعلق نداشتن ان فرزند به متوفی است را دنبال نمایند.

قانون حداکثر مدت طرح چنین دعوی را ۲ ماه پس از تاریخ تولد کودک می باشد

و پس از آن قابل طرح نمی باشد.

نفی نسب به چه معناست

بر اساس ماده ۱۱۶۲ قانون : دعوی نفی ولد باید در مدتی که عادتا پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر

از تولد طفل برای امکان اقامه دعوی کافی باشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس از انقضاء

دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع(قابل شنیدن) نخواهد بود.

هر چند در ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی مدت نفی ولد را دو ماه بعد از اطلاع از تولد طفل قرار داده است

ولی این تکلیفی برای محاکم‏ دادگستری است که مرور زمان نفی ولد را تا دو ماه بعد از تولد

قابل استماع دانسته‏ اند ولی ب موازین شرعیه حق نفی ولد برای پدر حق ثابتی است که

همیشه مستصحب است‏ مگر در صورتیکه پدر قبلا اقرار به ولد بودن طفل نموده باشد

که در اینصورت دیگر نمیتواند نفی ولد نماید زیرا انکار بعد از اقرار است

و پذیرفته نیست هر چند اقرار به ابوت و ولدیت‏ مثبت نسب نیست و دیگران میتوانند انکار نسب را نمایند

و هر گاه بین ورثه مقرمزبور و طفل مرقوم منازعه واقع شود

در باب نسب باید طبق ماده ۱۲۷۳ مدنی اثبات نسب را به بینه نمود و اقرار پدر طفل مثبت نسب نمیشود

زیرا اقرار بر ضرر وارث است و اقرار بر ضرر غیر بلا اثر است-

با این حال  نفی ولد را که زوج بنماید نمیشود مگر به لعان وقتی که‏ لعان بعمل آمد

زوجه بر او حرام ابد هم میشود و بطوریکه اشاره شد لعان(لعنت خواندن زن و مرد بر یکدیگر)

در صورتی است که‏ نکاح دائمی باشد و ز وجه هم مدخوله باشد

و با اختلاف طرفین در باب مدخوله بودن(باکره نبودن) اثبات‏ دعوی به عهده زوجه است

که اثبات نماید با او در فراش(همبستر بودن) بوده و یا اثبات به مقتضای الولد للفراش‏

ولد ملحق به پدر است مگر در صورتیکه نفی ولد کند و لعان بعمل آید

و یا آنکه نسب مورد نزاع گردد که در اینصورت جز با اقامه بینه راه دیگری برای اثبات نسب نیست.

نفی نسب به چه معناست

نفی ولد یا نفی نسب به این معنا می باشد که شوهر طفلی را که از اوست انکار می نماید

و همبستر شدن را با ادای سوگند از بین ببرد.

در دعوی نفی ولد دو مدعی علیه اصلی خواهد داشت :

۱- فرزندی که ادعای طرد او از خانواده می شود .

۲-مادر کودکی که نفی می شود.

الزام به طرح دعوی از سوی فرزند واضح می باشد و می تواند از حق خویش دفا نماید.

اگر فرزند کودک و صغیر باشد یا دیوانه،شوهر که مدعی است تا اثبات دعوی ولی قهری کودک

حساب می شود و نمی تواند نماینده کودک باشد.

از آنجا که احتمال از بین رفن حق محجور می باشد بر اساس ماده ۱۲۵۰ قانون :

مدعی العموم موقتا قیمی برای اداره امور مولی علیه معین خواهد کرد.

اگر فرزند یا همان مدعی علیه در زمان دادخواست فوت نماید ورثه او می توانند

دعوی را مطرح نمایند زیرا انکار نسب به ضرر  آنها می باشد.

براساس ماده ۲۹۷ قانون : هر گاه مدعی علیه در جریان دادرسی فوت کند

وارثان متوفی به جانشینی او دعوت می شوند.

مادر هم باید طرف دعوی باشد زیرا با اثبات ادعای همسرش میراث فرزند و حق حضانت از او

محروم می شود و همچنین باعث بی عفتی و بی وفا شمردن او نسبت به شوهرش کمی شود.

مگر اینکه شوهر حیله تاریخ تولد را مطرح نماید.

نفی نسب به چه معناست

براساس ماده ۱۱۶۳ قانون : در موردی که شوهر مطلع از تاریخ حقیقی تولد طفل نبوده

و تاریخ تولد را بر او مشتبه(اشتباه) نموده باشند به نوعی که موجب الحاق طفل به او باشد

و بعد ها شوهر از تاریخ حقیقی تولد مطلع شود مدت مرور زمان دعوی نفی ولد

دو ماه از تاریخ کشف خدعه(دسیسه و حیله) خواهد بود.

طبق ماده ۱۱۶۱ قانون :دعوی نفی ولد از پدری که اقرار به الحاق طفل به خود کند یااقدامی کند

که حاکی از نوعی اقرارباشد( مثلا برای طفل شناسنامه بگیرد یا نام انتخاب کند) پذیرفته نخواهد شد.

برای مشروع شناخته شدن فرزند،زن و شوهر بودن پدر و مادرش کافی نمی باشد

بلکه انعقاد نطفه در زمان زوجیت باید صورت گرفته باشد.

اگر زن و مرد آزاد با هم ارتباط برقرار کنند  و نطفه منعقد شود و سپس با یکدیگر ازدواج نمایند

نسب کودک شرعی نمی باشد.

براساس ماده ۶۳ قانون اساسی : مجازات اسلامی زنا عبارت است از اجماع مرد با زنی که

بر او ذاتا حرام است گرچه در دبر(مقعد)  باشد ، در غیر موارد و طی به شبهه.

طبق ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی : طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی باشد.

ممکن است بعد از انعقاد نطفه و قبل از متولد شدن طفل رابطه زوجیت به دلیل فوت زوج-طلاق

-یا فسخ نکاح از بین رفته باشد که دو فرض در این حالت ممکن می باشد.

نفی نسب به چه معناست

ممکن است بعد ازانقعاد نطفه و قبل از تولد کودک رابطه زوجیت بنابر عللی از قبیل فوت زوج ،طلاق یا فسخ نکاحی ازبین برود که دراین فرض دو حالت ممکن است پیش آید :

۱- پس از انحلال(از بین رفتن) نکاح مادر شوهر نکرده است.

در این مورد بر اساس ماده ۱۱۵۹ قانون : هر طفلی که بعد از انحلال (از بین رفتن ) نکاح متولد شود

ملحق به شوهر است به شرط این که  مادر هنوز شوهر نکرده باشد و ازتاریخ انحلال نکاح

تا روز ولادت طفل بیش ازدو ماه نگذشته باشد مگر آن که ثابت شود از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت

کمتر از ۶ماه و یا بیش از۱۰ ماه گذشته باشد.

۲- پس از انحلال( از بین رفتن) نکاح، مادر شوهر کرده است.

زن بعد از فسخ نکاح و نگه داشتن عده با مرد دیگری لزدواج می نماید

اگر کودک در زمان امیزش ازدواج دوم متولد شود فرض بر این است که کودک از آمیزش با همسر اول

می باشد که این در مواردی که بیش ازده ماه و کمتر از شش ماه نگذشته باشد،

یعنی اگر از انحلال نکاح اول ده ماه نگذشته باشد و طفل زودترازشش ماه ازتاریخ نکاح دوم به دنیا آید

مسلما این کودک از همسر اول می باشد.

مشکل وقتی صورت می گیرد که ۱۰ ماه از فسخ نکاح اول  و ۶ ماه از عقد نکاح دوم کودک متولد می شود.

که در این صورت هم احتمال می رود کودک از شوهر اول یا شوهر دوم است؟

که بنا به نظر قانون گذاربرای بقاء خانواده کودک را ازآن شوهر دوم می دانند.

 براساس ماده  ۱۱۶۰ قانون مدنی :

درصورتیکه  عقد نکاح پس ازنزدیکی منحل شود و زن مجددا شوهر کند وطفلی از او متولد گردد

طفل به شوهر وی ملحق میشود که مطابق مواد قبل، الحاق او به آن شوهر ممکن است

درصورتیکه مطابق مواد قبل الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن باشد،

طفل ملحق به شوهر دوم است مگر ان که امارات(نشانه و علامت) قطعی برخلاف آن دلالت کند.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

مشاوره حقوقی رایگانمشاوره رایگان با وکیل : 09156948002